Sökning: "Real Estate Crowdfunding"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Real Estate Crowdfunding.

 1. 1. Konkurs på småspararnas bekostnad : Crowdfunding av fastighetsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Blomqvist; August Vilhelmson; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Crowdfunding; Tessin; Bankruptcy; Crowdfunding; fastighetsprojekt; Tessin; konkurs;

  Sammanfattning : Denna rapport tar sikte på de två konkursprojekt som till viss del finansierats av småsparare viacrowdfundingplattformen Tessin. Syftet är att diskutera om och i så fall hur konkursprojekten skiljersig från lyckade bostadsprojekt som finansierats via Tessin och om det finns anledning att tycka att deinte borde ha finansierats överhuvudtaget. LÄS MER

 2. 2. Raising Capital in the Real Estate Industry : Crowdlending as a Financing Source

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Edwin Davis; Malin Wiberg; Daniel Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: Since the financial crisis in 2008, it has become more challenging for small and medium-sized companies to obtain loans from traditional financial institutes. This has in turn lead to an increase in demand for alternative financing methods. LÄS MER

 3. 3. Varför är investeringsviljan så låg förinstitutionella investerare i onoterade fastighetsinvesteringar med en crowdfunding-modell?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Lorenius; Marcus Wallin; [2017]
  Nyckelord :Crowdfunding; unlisted real estate investments; institutional investors; Crowdfunding; onoterade fastighetsinvesteringar; institutionella investerare;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmarknaden har tagit fart de senaste åren. Den gynnsamma marknaden har lockat allt fler nya aktörer till fastighetsbranschen. Detta ger upphov till nya finansieringsalternativ så som crowdfunding. Idag är det främst privatpersoner som investerar i fastighetsprojekt med crowdfunding-modeller. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Magnus Grankvist; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding;

  Sammanfattning : Titel: Crowdfunding i fastighetsbranschen – Ett alternativ i finansiering? Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Magnus Grankvist Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Crowdfunding, Fastigheter, Finansiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka crowdfunding i relation till nystartade- och mindre fastighetsbolag och analysera dess roll i samband med projekt för ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. Metod: Studien har en kvalitativ metod med angreppsätt i litteraturstudie och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Crowdfunding applied to Real Estate – Risks and Opportunities

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Sylvan; Renée Huuva; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding; Crowd financing; Tessin; Real estate investment; Investment risk; Crowdfunding; Gränsrotsfinansiering; Tessin; Fastighetsinvestering; Investeringsrisk;

  Sammanfattning : Due to the low interest rates and uncertainty in the economic outlook investors seekalternative investments to achieve a satisficing return. Real estate is the third largest assetclass and represent a large amount of physical capital with a unique risk. For an investor'sutility-maximizing real estate should be a natural part of a portfolio. LÄS MER