Sökning: "Real Estate"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden Real Estate.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. Hur ska det gå för Malmö stads gröna tak?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable planning; climate change; green roofs; planning theory;

  Sammanfattning : Sustainable urban planning is becoming more and more important. Ecological sustainability holds greats opportunities for urban areas in order to avoid some of the consequences climate change might cause. LÄS MER

 3. 3. Decomposing the Term Structure of Housing Risk: Implications of Market Segmentation and Liquidity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :August Hansson; Olov Ryding Hallin; [2018]
  Nyckelord :Housing risk; Real estate returns; Liquidity; House price index; Household finance;

  Sammanfattning : This paper studies the empirical properties of the term structure of total housing risk in Sweden using a particularly rich dataset of housing transactions. We contrast recent studies by showing that, even after ten years, 75% of the total variation in housing returns will be attributable to the idiosyncratic shock. LÄS MER

 4. 4. Hur mäter vi det omätbara?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Tenggren; Tonny Tran; [2018]
  Nyckelord :Bid-rent; Hedoniska prisodellen; Psykologi; Fastigheter; Regressionsmodell; Urban Ekonomi; Hedonic price model; Psychology; Real estate; Regression model; Urban economics;

  Sammanfattning : Fastigheter beläggs med olika pris beroende på en mängd olika faktorer. Denna uppsats syftar till att analysera hur några av dessa prispåverkande faktorer och hur de förhåller sig till småhusfastigheter i Helsingborg. LÄS MER

 5. 5. Interest Rate Sensitivity of Real Estate Companies Income Statements

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lindeborg; Karl Ågren; Samuel Hammarling; [2018]
  Nyckelord :Real estate companies; repo rate; income statement sensitivity; pricing of debt; mixed methods research; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Interest Rate Sensitivity of Real Estate Companies’ Income Statements - A Study on the Swedish Market in a Low Rate Environment Seminar date: 11th of January 2018 Course: FEKH89, Bachelor Degree Project in Financial Management, Undergraduate Level Authors: Karl Ågren, Samuel Hammarling and Sebastian Lindeborg Advisor: Anamaria Cociorva Key words: Real estate companies, repo rate, income statement sensitivity, pricing of debt, mixed methods research Purpose: The purpose of this study is to empirically investigate the sensitivity of Swedish real estate companies’ income statements towards a 100 basis point increase in the Riksbank’s repo rate. Methodology: A mixed methods research approach is employed. LÄS MER