Sökning: "Real Option Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Real Option Analysis.

 1. 1. The value of risk management in a young startup

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Holmberg; Jacob Lejdborg; [2019-08-09]
  Nyckelord :Risk; Uncertainty; Entrepreneur; Risk Propensity; Real Option Analysis; Real Option Lens;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 3. 3. Examining Machine Learning as an alternative for scalable video analysis

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Ragnar; Zoran Tolic; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; MLaaS; Microsoft; Google; DeepAI; Aylien; video analysis; transcription; translation; summarisation; Word Error Rate; BLEU; Maskininlärning; MLaaS; Microsoft; Google; videoanalys; transkribering; översättning; sammanfattning; word error rate; BLEU;

  Sammanfattning : Video is a large part of today’s society where surveillance cameras represent the biggest source of big data, and real-time entertainment is the largest network traffic category. There is currently a large interest in analysing the contents of video where video analysis is mainly conducted by people. LÄS MER

 4. 4. Elbil utan elnät - Utnyttjandet av omgivning och klimat för etablering av elbil

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Viktor Tähtinen Dahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Några av de mest ogästvänliga och otillgängliga platser på jorden kan anses olämpliga för dagens elfordon då räckviddsångest är en verklighet i länder med ett välutvecklat elnät exempelvis Sverige. Bland dessa ogästvänliga platser tillhör bland annat de afrikanska ökenområdena, den Australienska outbacken samt den sibiriska tundran. LÄS MER

 5. 5. Performance Optimizing Priority Assignment in Embedded Soft Real-time Applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Fredrik Bergstrand; Tobias Edqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Optimizing task priority assignments is a well-researched area in the context of hard real-time systems, where the goal in the majority of cases is to produce a priority assignment that results in a schedulable task set. The problem has also been considered, albeit not to the same extent, in the soft real-time context where quality of service metrics determine the overall performance of systems. LÄS MER