Sökning: "Real estate agency industry"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Real estate agency industry.

 1. 1. Fastighetsvärdets skenbara trygghet : En kvantitativ studie av fastighetsbranschens orealiserade värdeförändringar i förhållande till skuldsättning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Jämtin; Linus Lööw Spadaro; [2022]
  Nyckelord :fair value changes; debt-to-equity ratio; agency costs; capital structure; orealiserade värdeförändringar; skuldsättningsgrad; agentkostnader; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : When society, and especially the financial markets, experience a downturn real estate companies are often front and center of discussions. This sector is a capital-intensive industry which often carries a large fraction of borrowed funds. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER

 3. 3. Förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen : Vilka blir de rättsliga konsekvensen för fastighetsmäklarföretag när den nya fastighetsmäklarlagen träder kraft?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Chouhan Sonali; Linder Evelina; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarlagen; Fastighetsmäklarinspektionen; FMI; Fastighetsmäklarföretag;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar de rättsliga konsekvenserna för fastighetsmäklarföretag när den nya föreslagna Fastighetsmäklarlagen träder i kraft i juli. Denna studie undersöker därmed fastighetsmäklarföretags rättsläge enligt den nya fastighetsmäklarlagen. LÄS MER

 4. 4. Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Johansson; Edward Moding; Elias Persson; [2021]
  Nyckelord :Kundrelationer; Förtroende; Kontinuitet; Lönsamhet; Långsiktighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer Seminariedatum: 2/6 2021 Ämne, kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Edward Moding, Elias Persson & Patrik Johansson Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Kundrelationer, Förtroende, Kontinuitet, Lönsamhet, Långsiktighet Forskningsfråga: Hur arbetar bolagen inom fastighetsrådgivningsbranschen för att förbättra och bibehålla sina kundrelationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsrådgivare som arbetar med affärsområdena värdering & analys samt transaktionsrådgivning förbättrar och bibehåller sina kundrelationer. Genom att belysa hur bolag idag arbetar med sina kundrelationer kan en bredare förståelse skapas, vilket kan bidra till att fastighetsrådgivningsbranschen utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens praktik : En studie på svenska mäklarbyråer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sacha Arnaout; William Bucaro; [2021]
  Nyckelord :Swedish Estate Agents Inspectorate; internship; real estate agent; real estate agency; Fastighetsmäklarinspektionen; praktik; fastighetsmäklare; mäklarbyrå;

  Sammanfattning : Praktik medför möjligheter till en förståelse av mäklarbranschen samt vilka färdigheter som krävs för att vara verksam i den aktuella yrkesgrenen. Fastighetsmäklarinspektionen ställer krav på att 10 veckors praktik ska vara genomfört innan studenten får vara verksam som mäklare i Sverige. LÄS MER