Sökning: "Real estate broker"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Real estate broker.

 1. 1. Mötesbokare inom den svenska fastighetsmäklarbranschen : En mötesbokares påverkan på mäklarens arbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adrian Vodovozov; Malcolm Nordström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I en konstant växande bostadsmarknad så har konkurrensen bland mäklarföretag blivit allt tuffare. Detta har lett till att allt större krav har satts på att serviceleveransen håller en hög kvalité. LÄS MER

 2. 2. Dolda bud och förtroendet för fastighetsmäklaren och fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Odd Rydin; Sara Malm; [2022]
  Nyckelord :Hidden bids; bidding; conditional bids; real estate; real estate market; real estate agent; Dolda bud; budgivning; villkorade bud; fastighetsförmedling; fastighetsmarknad; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Budgivningen är en av de mest vitala delarna i bostadsaffären. Det är genom budgivningen som den slutgiltiga köparen koras och det slutgiltiga priset uppskattas. Trots budgivningens centrala betydelse för bostadsaffären är den inte lagreglerad. LÄS MER

 3. 3. Hur fastighetsmäklaren skapat och bevarat förtroendet till sina kunder under covid-19-pandemin : En internationell jämförelse mellan Sverige och Spanien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Clara Svensson; Louice Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Trust; customer relations; communication; real estate agents; business relations; covid-19; lockdown.; Förtroende; kundrelationer; kommunikation; fastighetsmäklare; affärsrelationer; covid-19; nedstängning.;

  Sammanfattning : This research article will explore the effects of how a societal crisis like covid-19 has affected the real estate agent's ability to create and maintain trust in their clients. The real estate agent's job involves meeting a lot of people physically, in the office, at the customer's home, or at viewings. LÄS MER

 4. 4. Arkitekturens betydelse för mänskligt välbefinnande : Fasadens estetik och det offentliga rummet ur Malmös fastighetsförmedlares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maria Isabel Marques de Pombal; Amanda Hellgren; [2022]
  Nyckelord :Architecture; aesthetics; building facades; new construction; architectural epochs;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate what broker students and professional brokers in Malmö perceive as aesthetically pleasing. This means analyzing the effect that architecture has on human well-being. LÄS MER

 5. 5. The real estate agent´s responsibility when brokering a tenant-ownership in a tenant-owner association with financial shortcomings

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Dizdar Tarik; Duna Ardasheer; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; bostadsrättsförening; årsredovisning;

  Sammanfattning : Abstract The annual report is the most important tool for being able to form an opinion about a tenant-owner association's finances as a real estate agent and potential buyer. At present, the real estate agent is only obliged to provide the most recent annual report from the association in which he mediates. LÄS MER