Sökning: "Realism"

Visar resultat 1 - 5 av 723 uppsatser innehållade ordet Realism.

 1. 1. SWEDISH MILITARY DEPLOYMENT IN THE EU. WHAT MOTIVES LIE BEHIND? A realist explanation how Sweden represented EU military missions in order to maintain relative power.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Brambo; [2019-04-18]
  Nyckelord :Military collaborations; Sweden; EU; CSDP; Realism; Normative power; Framing; ATALANTA; CHAD; ALTHEA; EUFOR;

  Sammanfattning : In the last few years security and defence policy has been increasingly prioritized in the EU and military collaborations are developing in different ways to deal with and adapt to the threats that the circumstances of the modern world present. The EU and many of its member states have more than twenty years of experience in joint military missions. LÄS MER

 2. 2. EU och Ryssland : En fallstudie över hur The Eastern Partnership har påverkat relationen mellan de två parterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Henningsson; [2019]
  Nyckelord :EU; Russia; The Eastern Partnership; Offensive realism; EU; Ryssland; The Eastern Partnership; offensiv realism;

  Sammanfattning : In recent decades, the EU has significantly expanded its presence and influence in many of the former Soviet states. This essay have examined how the relationship between the EU and Russia has change since The Eastern Partnership was introduced 2009 and the extent to which it can be seen as a contributing factor. LÄS MER

 3. 3. FN, Realism och Liberalism : en textanalys av tre läroböcker i internationella relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dzhenker Ismailov; [2019]
  Nyckelord :FN; realism; liberalism; internationella relationer; stater;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samarbete utan medlemskap : En teorikonsumerande fallstudie om Sverige, NATO och avtalet om värdlandsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rebecka Rosell; [2019]
  Nyckelord :Sweden; NATO; Host Nation Support; Realism; Liberalism; Sverige; NATO; Avtal om värdlandsstöd; Realism; Liberalism;

  Sammanfattning : In this essay Sweden’s relationship with NATO is explored in a theory consuming case study. The aim is to explain why Sweden is not a member of NATO but still wants to have a close cooperation and has entered a memorandum of understanding on Host Nation Support with NATO. LÄS MER

 5. 5. “Plata o Plomo?”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Lundahl; Henrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Calikartellen; Medellinkartellen; Colombia; Neorealism; Anarkiska system; Samarbete; Attacker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats har undersökt hur de colombianska drogkartellerna Calis och Medellins handlingar 1980-1996 kan förstås utifrån neorealismens teorier om hur stater interagerar sinsemellan. Neorealism, samt dess avgreningar offensiv och defensiv realism, har använts som teoretiskt ramverk för att analysera när karteller väljer att samarbeta med kontra attackera varandra eller andra väpnade aktörer. LÄS MER