Sökning: "Realpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Realpolitik.

 1. 1. Erkännande på Afrikas Horn - Realpolitik eller Folkrätt?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Bressler; Joel Ekström; [2019]
  Nyckelord :Realism; Folkrätten; Etiopien; Eritrea; Somalia; Somaliland; Erkännande; Självständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker folkrättsliga och realpolitiska förklaringar till varför Eritrea erhållit internationellt erkänd status och medlemskap i FN medan Somaliland helt saknar internationellt erkännande. Kongruensmetod används för att se om antaganden inom Realistisk teori om realpolitik och makt, samt folkrättsliga principer överensstämmer med utfallet i de båda fallen. LÄS MER

 2. 2. Transportinfrastrukturplanering inom Greater Copenhagen – en studie av relationen mellan stat och region

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Regionalization; Transport infrastructure; Regional development; Greater Copenhagen; Territorial borders; Social Sciences;

  Sammanfattning : The increasing focus, in recent decades, on regions as the primary actor in economic growth and development has led to tensions concerning the responsibilities for regional development between the regions and the nation states. This essay presents the allocation of responsibility between the region and the state, as a case study of the transport infrastructure planning in the Greater Copenhagen cross-border region between Sweden and Denmark. LÄS MER

 3. 3. Realpolitik och moralpolitik under prostitutionsreformen i Nya Zealand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Koivurinta; [2017]
  Nyckelord :avkriminalisering; feminism; governmentality; New Zealand; moral politics; real politics; prostitution reform; Decriminalisation; prostitutionsreform; realpolitik; moralpolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis was to examine potential moral politics and real politics in the process of prostitution reform, relating to regulation of the sex industry in New Zealand. The last draft of the prostitution reform bill, the latest updated Prostitution Reform Act 2003 and the bill’s parliamentary readings were analysed through document analysis, inspired by perspective analysis. LÄS MER

 4. 4. Slutet för trippelalliansen : Orsaken till konflikten mellan Turkiet och Israel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Carl Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :utrikespolitisk förändring; nationellt intresse; kurdfrågan; realpolitik; demokratisk utveckling;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate Turkey’s changed foreign policy towards her longtime ally Israel.  The essay has been made by a case-study of foreign policy change. Turkey has almost since the nation was founded shared the same objectives as the West, and has therefore served as a tool for Western interests in the region. LÄS MER

 5. 5. Det baltiska problemet : En undersökning av Sveriges erkännanden och relationer till Estland och Lettland år 1918-1925

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Viktor Langetz; [2016]
  Nyckelord :20th century; Baltic Sea; Sweden; Estonia; Latvia; recognition; diplomatic relations; security; international law;

  Sammanfattning : This paper examines what happened when Sweden recognized Estonia and Latvia as sovereign states. The recognising process was part of what during the time was called "the Baltic problem". The Baltic problem was the new situation that arose around the Baltic Sea after World War I in 1918, where several new states were added. LÄS MER