Sökning: "Rebar Karim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebar Karim.

  1. 1. Didaktiska lösningar på islamofobi i klassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Tarik Mulic; Rebar Karim; [2019]
    Nyckelord :Islamofobi; Motverka islamofobi; Religion och lärande; Islam i undervisningen;

    Sammanfattning : I dagens samhälle har media en stor roll på hur vi ser och tolkar världen omkring oss. Medier förmedlar information vidare till ungdomar som går i skolan. Genom att läsa något som är islamofobiskt kan ungdomarna uppfatta att den informationen de får är sann. Islam är en religion som har varit i fokus bland de olika medierna. LÄS MER