Sökning: "Rebecca Alexandersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Alexandersson.

 1. 1. Patienters upplevelser av isoleringsvård och infektionskänsligheten under det första året efter en allogen stamcellstransplantation.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Britta Hallström; Rebecca Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter att en patient har genomgått en allogen stamcellstransplantation är infektionskänsligheten hög, vilket kan pågå under det första året, och därmed väntar en tid av isolering. Det är en process som är omvälvande för patienten och risken för komplikationer är stor samt att infektionskänsligheten och isoleringen skulle kunna leda till en social distansering. LÄS MER

 2. 2. Omklädningsrumssituationen : En studie av elevernas upplevelser i omklädningsrummen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Lennermo Selin; Rebecca Alexandersson; [2013]
  Nyckelord :Omklädningsrummet; idrott och hälsa; kroppsideal; kränkande behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER