Sökning: "Rebecca Alkesten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Alkesten.

 1. 1. "Att vara eller att icke vara i Örebro,det är efterfrågan" - En studie om studenters uppfattning av platsmarknadsföring och deras önskade livskvalitets- ochattraktionsfaktorer i valet av stad efter examen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rebecca Alkesten; Maria Ratelius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intern kommunikation ‐ En kvalitativ studie på små företag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rebecca Alkesten; Selma Hedberg; Märta Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER