Sökning: "Rebecca Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Rebecca Andersson.

 1. 1. Sjuksköterskans roll inom familjecentrerad barncancervård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andersson; Frida Isaksson; [2021-10-26]
  Nyckelord :Sjuksköterskans roll; kommunikation; pediatrisk onkologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag. Med dagens behandlingsmöjligheter botas 85% och utvecklingen går ständigt framåt. När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen och vardagen tar en oväntad vändning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att avbryta hjärt- och lungräddning inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Andersson; [2021]
  Nyckelord :hjärtstopp; hjärtlungräddning; avbryta; ambulanss cardiac arrest; cardiopulmonary rescue; termination; ambulance nurse: experience; stress; prehospital care; qualitative method; sjuksköterskan: upplevelse; stress; prehospital vård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Varje år sker omkring sextusen hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast tio procent beräknas överleva. Ambulanssjuksköterskan har riktlinjer för hur hon ska påbörja, genomföra och eventuellt avsluta en hjärtlungräddning prehospitalt. Frågan om att avbryta en hjärtlungräddning är studerad i begränsad omfattning. LÄS MER

 3. 3. Frivillig redovisning i svenska börsnoterade bolag : En kvantitativ studie av företagsegenskapers påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Rebecca Andersson; Anna Borg Andersson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; Listed companies; Firm characteristics; Swedish companies; Annual report; Frivillig redovisning; Börsnoterade företag; Företagsegenskaper; Svenska bolag; Årsredovisning;

  Sammanfattning : Årsredovisningar har gått från att vara ett sätt för företagen att rapportera sin ekonomiska ställning för aktieägare till att anpassas mer för alla intressenter. All information som intressenterna efterfrågar är dock inte företagen alltid tvungna att uppge enligt lag, vilket leder till att företag väljer att redovisa viss information frivilligt. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonals kunskap och attityder till kvinnlig könsstympning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Pettersson; Rebecca Andersson; [2021]
  Nyckelord :Attitude; female genital mutilation; FGM; healthcare professionals; knowledge; Attityd; kunskap; kvinnlig könsstympning; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär helt eller delvist avlägsnade av de externa genitalierna. Detta är ett globalt hälsoproblem och omkring 200 miljoner flickor/kvinnor i världen beräknas vara könsstympade. Varje år riskerar ytterligare 3,9 miljoner flickor att utsättas för könsstympning. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av radikal prostatektomi : Sexuell hälsa och urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; Rebecca Hagstedt; [2021]
  Nyckelord :Complications; prostate cancer; radical prostatectomy; sexual health; urinary incontinence; Komplikationer; prostatacancer; radikal prostatektomi; sexuell hälsa; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 män per år av prostatacancer och av dessa är det cirka 3000 som genomgår en radikal prostatektomi. Vanliga komplikationer som uppstår efter operationen är erektil dysfunktion och urininkontinens. Detta kan medföra att livskvalitet påverkas och ett lidande kan uppstå. LÄS MER