Sökning: "Rebecca Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rebecca Carlsson.

 1. 1. The Pop(up)ular Brand Experience

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Annie Johnson; Julia Carlsson; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pop Up Phenomenon; Pop Up Store; Multisensory Marketing; Multisensory Experience; Experience Economy; Brand Loyalty;

  Sammanfattning : It seems that online retail is erasing the presence of physical stores, referred to as the retail apocalypse. Consumers’ desire to experience brands is increasing whilst sensory experiences in the online retail environment are limited. LÄS MER

 2. 2. FESTIVAL SOM FRIZON- En kvalitativ studie om tjejers upplevelser av festivaler/otrygghet och behovet av trygga rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Carlsson; [2018-09-19]
  Nyckelord :otrygghet; separatism; genus; trygga rum; festival;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att få en bild av vilka upplevelser tjejer harav festivaler och otrygghet. Jag vill med den här uppsatsen bidra med en förståelse av hurbehovet av en separatistisk festival ser ut. LÄS MER

 3. 3. Comparison of turning blades produced by a conventional- and additive manufacturing method

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rebecca Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing; turning tools; parting and grooving; Sandvik Coromant;

  Sammanfattning : Additive manufacturing has developed radical through the years. Sandvik has invested in the area by building a center specific for additive manufacturing. Due to problems with the material- and product properties and high production costs no products have been used with additive manufacturing method. LÄS MER

 4. 4. När krav blir stöd och stöd blir kontroll

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rebecca Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Rektor; Psykosocial arbetsmiljö; Krav; Kontroll; Stöd; Människobehandlande organisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolans grundläggande syfte är att utbilda och fostra barn och elever. Samtidigt är skolan Sveriges största arbetsplats. Därigenom påverkas en stor del av samhället både kortsiktigt och långsiktigt av skolans verksamhet. På senare tid har brister i skolans arbetsmiljö uppmärksammats. LÄS MER

 5. 5. Samtal om blommor och bin – en het potatis eller helt naturligt? : En kvalitativ studie om hur föräldrar  i Sverige upplever och hanterar att samtal med sina barn om sex, samlevnad och sexualitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anai Carlsson; Rebecca Roslund; [2016]
  Nyckelord :Sex; relationship; sexuality; communication; parents and children; Sex; samlevnad; sexualitet; kommunikation; föräldrar barn;

  Sammanfattning : Background: As a parent, talking about sex, relationship and sexuality might be seen upon as a sensitive matter and is sometimes a difficult subject to raise with your child. Earlier studies show that a good communication in the home environment decreases childrens sexual risk behaviours. LÄS MER