Sökning: "Rebecca Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Rebecca Dahl.

 1. 1. ”Jag kände bara, Nja I don’t buy it” : En kvalitativ studie om kvinnor i generation Z och deras attityd mot produktplacering inom YouTube- samarbeten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hamrén; Ludvigsson Svensson Rebecca; [2019]
  Nyckelord :Promotion; Influencer marketing; Model of attitudes towards web advertising; Informativeness; Entertainment; Irritation; Credibility; Advertising value; Product placement;

  Sammanfattning : Det har uppmärksammats en intensifiering av den digitala tekniken, som under senare år tilltagit mer än någonsin (Bassiouni & Hackley, 2014, s. 116). 2017 var det första året då internet utgjorde en övervägande del av alla medieinvesteringar (Larsén, 2018). LÄS MER

 2. 2. Integrering och inkludering genom föreningslivet : En intervjustudie om föreningslivets möjligheter till integration av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Rebecca Dahl; Josefine Gillström; [2019]
  Nyckelord :Integration; inclusion; sport; voluntary; refugee; unaccompanied; children; youth; Integration; inkludering; sport; föreningsliv; nyanlända; ensamkommande; barn; ungdomar.;

  Sammanfattning : Over the past few years, children and youths have been forced to escape their homes. On arrival in Sweden it is important that they become included into the Swedish society. The organization ‘Save the Children’ has developed a project to include these newly arrived children through organized sport activities. LÄS MER

 3. 3. Anställningsbarhet : En kvalitativ studie om hur civilekonomstudenter resonerar kring sin anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att öka sin anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Ankerhag; Stephanie Dahl; [2018]
  Nyckelord :employability; competence; strategy for employability; students views on employability; students views on the labour market; anställningsbarhet; kompetens; strategier för anställningsbarhet; studenter syn på anställningsbarhet; studenters syn på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : En föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på studenter och nyexaminerade. Formella kompetenser har fått ge plats åt diverse informella egenskaper och färdigheter i syftet att söka och erhålla arbete. LÄS MER

 4. 4. Kalle och chokladfabriken : – En adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Katja Bruus; Rebecca Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kalle och Chokladfabriken; Adaption; Roald Dahl; Tim Burton; Komparativ studie; Värdegrund och Filmpedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad som skett i överföringen av Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken (1984) till filmatiseringen med samma namn regisserad av Tim Burton (2005). Det som mer specifikt fokuseras på i analysen är vad som skett med karaktärerna, om genren har påverkats och vad som har lagts till och tagits bort. LÄS MER

 5. 5. Tre miljöorganisationers lobbyingarbete i EU : Hur Världsnaturfonden WWF, Greenpeace Sverige och Jordens Vänner ser på sina förutsättningar att påverka EU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Amanda Lindblad; Rebecca Moyo; [2017]
  Nyckelord :environmental organizations; resources; lobbying; EU; democracy; miljöorganisationer; förutsättningar; lobbying; EU; demokrati;

  Sammanfattning : The main purpose of our thesis is to describe how Swedish environmental organizations view their resources for lobbying towards the environmental and climate politics of the European Union (EU). Furthermore, we intend to describe how the Swedish environmental organizations lobby towards the EU, and what their views are on lobbying as a democratic method to influence politics. LÄS MER