Sökning: "Rebecca Dannerhäll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Dannerhäll.

  1. 1. Ett symboliskt krig? Yttrandefrihet och moraliskt ansvar på bokmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

    Författare :Rebecca Dannerhäll; [2018]
    Nyckelord :Freedom of speech; Bokmässan; Nya Tider; capital theory; gatekeeper; responsibility; yttrandefrihet; Simon Schuster; kapitalteori; grindvakt; ansvar; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Två av de senaste stora mediedreven på bokmarknaden i Sverige och i USA hade båda centrala frågor rörande yttrandefrihet och ett företags moraliska ansvar gällande vad som publiceras och därmed ges en plattform. Dessa två mediedrev var att den s.k. LÄS MER