Sökning: "Rebecca Ericson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecca Ericson.

 1. 1. Effekt av strikt lågkolhydratskost på välbefinnande vid viktminskning hos personer med övervikt eller fetma - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Ericson; Olivia Persson; [2018-06-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The effect of weight loss with a strict low carbohydrate diet onwellbeing in overweigh or obese - a systematic reviewAuthor: Rebecca Ericson and Olivia PerssonSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Frode SlideProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’ s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 2018-03-27Background Overweight and obesity is a growing problem in our society and a weight lossmethod is to eat low carbohydrate diets. Evidens regarding whether moderate or strict lowcarbohydrate diet effects kvalite of life is unclear. LÄS MER

 2. 2. Att vara smittad med MRSA : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Frida Ericson; Rebecca Lovell; [2013]
  Nyckelord :MRSA; rädsla; bemötande; litteraturstudie; patienters upplevelser; kunskapsbrist; bristande hygienrutiner;

  Sammanfattning : Meticillinresistenta Stafylokockus aureus (MRSA) är resistenta stammar av den vanliga bakterien Stafylokockus aureus (S. aureus). MRSA upptäcktes första gången 1961 i England och har sedan dess brett ut sig över hela världen. LÄS MER

 3. 3. När inget kan tas för givet - Familjens behov när en familjemedlem är kritiskt sjuk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Caroline Andersson; Jenny Ericson; Rebécca Johansson; [2008]
  Nyckelord :behov; familj; kritiskt sjuk; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : När någon blir sjuk fokuserar vårdpersonalen mest på den sjuke patienten, och familjen får ta ett steg åt sidan. Det är lätt att glömma bort att även familjen är drabbad och har behov. Syftet med studien var att belysa familjens behov under sjukhusvistelsen när en familjemedlem är kritiskt sjuk. LÄS MER