Sökning: "Rebecca Fagerlund Ödman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Fagerlund Ödman.

  1. 1. Till det sista andetaget : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Rebecca Fagerlund Ödman; Martina Larsson; [2012]
    Nyckelord :Palliative care; nurse; experience; caring.; Palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; vårdande.;

    Sammanfattning : Bakgrund:Palliativ vård är en globalt växande specialitet inom hälso- och sjukvård vilken ställer höga krav på sjuksköterskan både personligt och professionellt. Sjuksköterskans roll inom den palliativ vården är omfattande och ett flertal aspekter påverkar sjuksköterskans upplevelser av att vårda en döende människa. LÄS MER