Sökning: "Rebecca Forsberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecca Forsberg.

 1. 1. Detailed chemical abundances of neutron-capture elements - from 523 local giant stars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Rebecca Forsberg; [2019]
  Nyckelord :The Milky Way galaxy; Abundances; High-resolution spectroscopy; Neutron-capture elements; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to determine the abundances of neutron-capture elements in solar neighborhood giant stars. This enables constraints to be put on the the cosmic origin of these elements. LÄS MER

 2. 2. Sanning eller sensation? : En kvalitativ jämförelse av SVT Nyheter och Aftonbladets rapportering av mordfall

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; Leo Forsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur rapportering av mordfall skiljer sig i SVT Nyheter och Aftonbladets webbrapportering. För att besvara vår frågeställning har vi utfört en kvalitativ textanalys med inslag av kritisk diskursanalys och gestaltningsteori, på två artiklar från vardera nyhetstjänst. LÄS MER

 3. 3. Can planet formation explain the observed differences in the chemical composition of binary stars?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Rebecca Forsberg; [2017]
  Nyckelord :binary stars; planet formation; protoplanetary disc; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A suggested explanation for the observed differences in chemical abundances in binary stars has been planet formation (e.g. Tucci Maia et al. 2014). LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet och välbefinnande hos människor med traumatisk ryggmärgsskada : - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Rebecca Grip; Sofia Joas; Johanna Forsberg; [2012]
  Nyckelord :Livskvalitet; ryggmärgsskador; trauma och välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården syftar begreppet livskvalitet till att leva ett gott liv. Vårdandets syfte är att lindra lidande och finna vägar till att möjliggöra välbefinnande, vilket kan upplevas trots närvaro av till exempel sjukdom och lidande. LÄS MER