Sökning: "Rebecca Hanson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Hanson.

  1. 1. Utvecklingsprojekt av förpackning inom livsmedelsindustrin

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Rebecca Hansson; Jenny Hugosson; [2009]
    Nyckelord :Utveckling; Förpackning;

    Sammanfattning : This report covers the thesis done by mechanical engineering at the engineering program at the University of Halmstad. Student Work Development of packaging in the food industry includes 15 credits and has performed over 20 weeks in spring 2009. LÄS MER