Sökning: "Rebecca Holmgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecca Holmgren.

 1. 1. Kognitiva nedsättningar som faller mellan stolarna: vilken betydelse har premorbid nivå för bedömning av kognitiv funktion vid utmattningssyndrom?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alva Holmgren; Rebecca Sommarlund; [2022]
  Nyckelord :stress; exhaustion disorder; cognitive impairment; work ability; idiographic approach; normative approach; cut-offs; stress; utmattningssyndrom; kognitiv nedsättning; arbetsförmåga; ideografisk ansats; normativ ansats; gränsvärden;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i västvärlden. I Sverige diagnostiseras vanligen långvarig stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom. Vid utmattningssyndrom är kognitiva besvär ett framträdande symptom som kan vara långvarigt. LÄS MER

 2. 2. Tidiga och medeltida judiska och kristna tolkningar av Genesis 2:25 - 3:24 : en jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Rebecca Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Genesis 3; Adam; Eva; Synd; Trädet med kunskap om gott och ont;

  Sammanfattning : Berättelsen i Genesis 3 har fascinerat människor genom tiderna. Hur Adam och Evalockas av ormen att äta av den förbjudna frukten är något som de flesta känner till utanatt för den skull vara bekännande troende. Den är helt enkelt en av våra mest kändamyter som påstås säga något viktigt om människans villkor i den här världen. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksammas upplevelser av samverkan : i arbetet med personer med dubbeldiagnos

  Kandidat-uppsats, Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca pebé; Josefine Holmgren; [2013]
  Nyckelord :Samverkan; socialtjänst; psykiatri; dubbeldiagnos; organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dynamate Industrial Services – En framgångssaga : Examensprojektet beskriver industriorganisationen Dynamate Industrial Services (DIS) arbete som faller inom ramen för innovation. Utifrån innovationsteorier och empiriska studier av företaget, föreslås förbättringar för DIS fortsatta arbete och utveckling.

  Kandidat-uppsats, Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecca Bengtsson; Oscar Holmgren; [2012]
  Nyckelord :Innovationsteknik; Industriföretag; Organisationsklimat; Tvärvetenskapligt; Ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund Dynamate Industrial Services (DIS) är en organisation som levererar tjänster till produktions- och tillverkningsindustrin. De arbetar inte uttalat med innovation men intresset och vetskapen om dess relevans för organisationens överlevnad i dagens ekonomiska samhälle ligger till grund för det här examensprojektet. LÄS MER