Sökning: "Rebecca Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rebecca Jansson.

 1. 1. Vikten av att smärtan tas på allvar : En litteraturöversikt om långvarig smärta och mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Angelica Karlsson; Rebecca Jansson; [2019]
  Nyckelord :bekräftelse; erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett kriterium för att smärta ska kallas långvarig är att den har pågått under mer än tre månader och kan begränsa det vardagliga livet.  Behandlingen syftar till att hjälpa personen att ta mer kontroll över sitt liv, där omvårdnaden läggs på en personnivå. LÄS MER

 2. 2. Modelling Credit Risk: Estimation of Asset and Default Correlation for an SME Portfolio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Yaxum Cedeno; Rebecca Jansson; [2018]
  Nyckelord :Basel Capital Accord; Capital Requirements; SME; Portfolio Credit Risk; Monte-Carlo Simulations; Risk Weighted Assets RWA .; BaselKapitalavtal; Kapitalkrav; SME; PortföljKreditrisk; Monte-Carlo Simuleringar; Riskvägda Tillgångar RWA .;

  Sammanfattning : When banks lend capital to counterparties they take on a risk, known as credit risk which traditionally has been the largest risk exposure for banks. To be protected against potential default losses when lending capital, banks must hold a regulatory capital that is based on a regulatory formula for calculating risk weighted assets (RWA). LÄS MER

 3. 3. Kalle och chokladfabriken : – En adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Katja Bruus; Rebecca Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kalle och Chokladfabriken; Adaption; Roald Dahl; Tim Burton; Komparativ studie; Värdegrund och Filmpedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad som skett i överföringen av Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken (1984) till filmatiseringen med samma namn regisserad av Tim Burton (2005). Det som mer specifikt fokuseras på i analysen är vad som skett med karaktärerna, om genren har påverkats och vad som har lagts till och tagits bort. LÄS MER

 4. 4. Läsa originalversion eller bearbetad version? : – En komparativ studie baserad på Robert Louis Stevensons Skattkammarön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Jansson; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :lättläst; originalversion; läsupplevelse; närläsning; detaljbeskrivningar; komparativ studie;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Robert Louis Stevensons roman Skattkammarön från år 1977 och den bearbetade versionen av Maj Bylock 1995. Stevensons roman är en välkänd och populär barn- och ungdomsbok. Uppsatsen utgår från ett komparativt arbetssätt där närläsning av de båda versionerna är central. LÄS MER

 5. 5. Det som inte löst sig på fritiden kommer tillbaka in i skolan : En studie om fritidshemspersonals attityder och uppfattningar om arbete mot kränkande behandling på nätet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Jansson; Malin Nordin; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagogik; kränkande behandling; nätmobbning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fritidshemspersonalens attityder och uppfattningar om kränkande behandling på nätet, samt deras uppfattning om verktyg för att motverka mobbning som sker på nätet. Detta har studerats genom en kvantitativ undersökning i form av en enkät som besvarats av personal arbetande på fritidshem i Sverige, samt genom två halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med utbildade fritidslärare arbetande i olika verksamheter i samma kommun. LÄS MER