Sökning: "Rebecca Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Rebecca Jansson.

 1. 1. Vikten av att smärtan tas på allvar : En litteraturöversikt om långvarig smärta och mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Angelica Karlsson; Rebecca Jansson; [2019]
  Nyckelord :bekräftelse; erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett kriterium för att smärta ska kallas långvarig är att den har pågått under mer än tre månader och kan begränsa det vardagliga livet.  Behandlingen syftar till att hjälpa personen att ta mer kontroll över sitt liv, där omvårdnaden läggs på en personnivå. LÄS MER

 2. 2. Konturen av ett kors : Luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi i ljuset av radikalfeministisk kritik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jansson; [2019]
  Nyckelord :atonement; salvation; reconciliation; feminist theology; Lutheran feminist theology; theology of the cross; feminist theology of the cross; Lutheran theology; Rita Nakashima Brock; Rebecca Ann Parker; Caryn D. Riswold; Deanna Thompson; Arnfríður Guðmundsdóttir;

  Sammanfattning : Traditional theories of atonement have been criticized from a feminist theological perspective for making the suffering and death of Jesus salvific, but there are also feminist theologians that propose a retrieval of the theology of the cross and atonement. The purpose in this thesis is to critically analyze three Lutheran feminists theologians interpretations of the theology of the cross and theology of atonement. LÄS MER

 3. 3. Modelling Credit Risk: Estimation of Asset and Default Correlation for an SME Portfolio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Yaxum Cedeno; Rebecca Jansson; [2018]
  Nyckelord :Basel Capital Accord; Capital Requirements; SME; Portfolio Credit Risk; Monte-Carlo Simulations; Risk Weighted Assets RWA .; BaselKapitalavtal; Kapitalkrav; SME; PortföljKreditrisk; Monte-Carlo Simuleringar; Riskvägda Tillgångar RWA .;

  Sammanfattning : When banks lend capital to counterparties they take on a risk, known as credit risk which traditionally has been the largest risk exposure for banks. To be protected against potential default losses when lending capital, banks must hold a regulatory capital that is based on a regulatory formula for calculating risk weighted assets (RWA). LÄS MER

 4. 4. Kalle och chokladfabriken : – En adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Katja Bruus; Rebecca Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kalle och Chokladfabriken; Adaption; Roald Dahl; Tim Burton; Komparativ studie; Värdegrund och Filmpedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad som skett i överföringen av Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken (1984) till filmatiseringen med samma namn regisserad av Tim Burton (2005). Det som mer specifikt fokuseras på i analysen är vad som skett med karaktärerna, om genren har påverkats och vad som har lagts till och tagits bort. LÄS MER

 5. 5. Läsa originalversion eller bearbetad version? : – En komparativ studie baserad på Robert Louis Stevensons Skattkammarön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Jansson; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :lättläst; originalversion; läsupplevelse; närläsning; detaljbeskrivningar; komparativ studie;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Robert Louis Stevensons roman Skattkammarön från år 1977 och den bearbetade versionen av Maj Bylock 1995. Stevensons roman är en välkänd och populär barn- och ungdomsbok. Uppsatsen utgår från ett komparativt arbetssätt där närläsning av de båda versionerna är central. LÄS MER