Sökning: "Rebecca Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Rebecca Johansson.

 1. 1. Planning for heat resilience - A comparative study between Greater Gothenburg´s and Skåne´s work on heat

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rebecca Johansson; [2023-08-17]
  Nyckelord :climate adaptation; heat mitigation; heat stress; urban planning;

  Sammanfattning : Due to climate change, it is expected that heat waves will be intensified and occur more frequently in Sweden; hence, heat-related risks are anticipated to increase, i.e., morbidity and mortality. Through heat mitigation strategies, risks associated with heat can be prevented. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors copingstrategier i kritiska skeden

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Rebecca Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :Scrub nurse; non-technical skills; situational awareness; decision making; intraoperative stress; critical stages; coping strategies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskor har en grund i icke-tekniska färdigheter för att arbeta patientsäkert i en operationssal. I salen är det flera faktorer som påverkar samspelet i operationsteamet under ett kritiskt skede. LÄS MER

 3. 3. Lastbärare - nyckeln till miljövänligare logistik? En kvalitativ studie om hur organisationer arbetar med att minska miljöpåverkan inom logistik.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Rebecca Johansson; Felicia Lantz; [2023]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; Logistik; Lastbärare; Transport; Koldioxidutsläpp; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Miljöarbete är ett omfattande område och organisationer kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan på olika sätt. Logistik är en av de aktiviteter inom försörjningskedjan som bidrar till störst utsläpp av koldioxid vilket gör att det är en central del att arbeta med för att minska miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. The concept of civilians in terrorist thought : A multiple case study on the discourse of Al-Qaeda and the Islamic State

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Rebecca Johansson; [2023]
  Nyckelord :Terrorist Discourse; Civilians; Critical Discourse Analysis; Al-Qaeda; Islamic State;

  Sammanfattning : Following the 9/11 attacks in 2001, studies on Islamic terrorism and terrorist ideology dramatically increased. Although the term has been difficult to define, "terrorism" is commonly used to describe unlawful violence against civilians for political aims. LÄS MER

 5. 5. Det är min skyldighet som chef! : En studie om chefers prestationssamtal med medarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Kolmodin; Julia Johansson; [2023]
  Nyckelord :workplace; performance appraisal; communication; performance; conversation; arbetsplats; medarbetarsamtal; kommunikation; prestation; samtal;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur chefer förbereder, genomför och utvecklas av prestationssamtal med medarbetare på arbetsplatsen. Med prestationssamtal menas de formella samtal/möten som innefattar att chefen tar upp en medarbetares prestation. LÄS MER