Sökning: "Rebecca Lernesjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Lernesjö.

 1. 1. Klass(iska) representationer : Klassmärkta femininiteter i Fanny Ambjörnssons avhandling "I en klass för sig"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rebecca Lernesjö; [2005]
  Nyckelord :representation; klasskillnader; feminism; etnicitet; ideplogier; hegemoni; Social structures; Sociala strukturer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund/Frågeställning: När Fanny Ambjörnssons bok "I en klass för sig ? Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer" publicerades 2004 fick den ett mottagande få avhandlingar kan räkna med. Den recenserades och diskuterades i tidskrifter, dagstidningar och på olika myndigheters hemsidor. LÄS MER

 2. 2. "No disrespect" - Om representation av klass och genus i dokumentär tv-underhållning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rebecca Lernesjö; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund/Frågeställning: Mycket kritik har riktats mot den dokumentära tv-underhållningen: talk shower, dokusåpor och tävlingsprogram där så kallade "vanliga" människor står i centrum. Fokus har ofta hamnat på den omoral dessa program sägs visa upp; oro har uttryckts över att framförallt unga tittare ska uppmuntras till felaktigt beteende. LÄS MER