Sökning: "Rebecca Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rebecca Lindberg.

 1. 1. UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN I GÖTEBORGS STAD - En studie av unga vuxna individers framtidsutsikter på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Lindberg; [2020-08-26]
  Nyckelord :social klass; utanförskapsområden; arbetsmarknad; utbildning; etnisk diskriminering; karriärskapsteorin; habitus;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här studien är att åskådliggöra eventuella individuella upplevelser samt uppfattningar gällande huruvida unga individer mellan 18 till 25 år vilka är bosatta i någon av de klassificerade utanförskapsområdena, påverkas av detta i och med sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.Teori:Tidigare forskning kring Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer och Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund. LÄS MER

 2. 2. "Me, my selfie and I" : A qualitative study of reasons, experiences andbeliefs connected to human computer interaction in the context of selfieculture.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jenny Lindberg; Rebecca Ses; [2020]
  Nyckelord :Selfies; self-esteem; social media platforms; social effects; Selfie; självkänsla; självförtroende; sociala medier; sociala effekter;

  Sammanfattning : This research paper illustrates the social effects of social media and selfie posting on older age generations. These generational groups are called “Baby-boomers” and “Baby-busts” and are born before the existence of Internet and social media and therefore have had to adapt to the online context. LÄS MER

 3. 3. TYP AV VÅLD OCH PSYKISK STÖRNING HOS FÖRÖVARE VID PARTNERMORD KONTRA ICKE-PARTNERMORD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alida Alfredsson; Rebecca Billfeldt; Wendela Lindberg; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; deadly violence; verdicts; type of violence; mental disorder; partnervåld; dödligt våld; domar; typ av våld; psykisk störning;

  Sammanfattning : Partnervåld med dödlig utgång mot en kvinna utgör ungefär 20-30 procent av alla mord i Sverige och under 2019 resulterade våldet i att 16 kvinnor dödades. Forskningsläget är idag tudelat angående om förövare av dödligt partnervåld ska behandlas som en separat grupp från andra förövare av dödligt våld. LÄS MER

 4. 4. Svåra besked : Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Havel; Jonna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Difficult news; Experience; Nursing; Nurse; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterska; Svåra besked;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svåra besked lämnas dagligen inom vården och definieras som svår eller ledsam information som drastiskt förändrar en persons uppfattning om livet och framtiden negativt. Sjuksköterskans yrkesroll i överlämnandet av ett svårt besked är att vara närvarande för läkare, patient och anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Karaktärsklass, kroppsform och trovärdighet : Uppfattning av olika kroppsformer på en kvinnlig healer utifrån syn på trovärdighet och viljan att spela

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lindberg; Rebecca Novara; [2019]
  Nyckelord :Kroppsform; karaktärsklass; trovärdighet; suspension of disbelief; World of Warcraft 2004 ;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att människor skapar olika uppfattningar runt olika kroppsformer både runt personlighetsdrag och fysiska attribut. Målet med undersökningen är att testa hur uppfattningar runt olika kroppsformer på en kvinnlig karaktär påverkar syn på trovärdighet inom karaktärsklasser i World of Warcraft (2004), då främst klassen präst, samt viljan att spela som karaktären. LÄS MER