Sökning: "Rebecca Lindblom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecca Lindblom.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter och förväntningar på kompetensutveckling på en akutkirurgisk avdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Dahlén Hansson; Rebecca Lindblom; [2020-08-06]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenheter; förväntningar; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård. Det innebär attsjuksköterskan ska bedriva vård som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idaghar patienterna tillgång till mer information och sina egna patientjournaler, vilket ställer högakrav på att sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat. LÄS MER

 2. 2. News Value Modeling and Prediction using Textual Features and Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Rebecca Lindblom; [2020]
  Nyckelord :NLP; machine learning; news value; popularity; random forest; prediction; classification; modeling; read time; clicks; newspaper; swedish; nyhetsvärde; nyhetsvärdering; popularitet; tidning; maskininlärning;

  Sammanfattning : News value assessment has been done forever in the news media industry and is today often done in real-time without any documentation. Editors take a lot of different qualitative aspects into consideration when deciding what news stories will make it to the first page. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av kontinuerlig integration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joakim Argillander; Bodin Victor; Sebastian Callh; Rebecca Lindblom; Johan Nåtoft; Johan Thornström; Jonathan Wahlund; Daniel Wassing; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes av åtta stycken studenter från civilingenjörsutbildningarna datateknik och mjukvaruteknik på Tekniska Högskolanvid Linköpings Universitet. Målet med projektet var att utveckla en applikation för att visualisera kontinuerlig integration. LÄS MER