Sökning: "Rebecca Lindvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecca Lindvall.

 1. 1. Möjligheter och hinder för att uppnå en arbetslivsbalans : Individers upplevelser gällande avvägning mellan arbete, fritid och återhämtning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecca Lindvall; [2016]
  Nyckelord :Identity; work-life-balance; stress; flexibility; recovery; leisure-time; work; health; Identitet; arbetslivsbalans; stress; flexibilitet; återhämtning; fritid; arbete; hälsa;

  Sammanfattning : För att vara produktiv på sin arbetsplats bör rum för återhämtning finnas där arbete och fritid finner en balans. Denna balans kan vara komplex att finna då krav ställs på individen både på och utanför arbetet och det kan upplevas som ett pussel att få vardagsbitarna att gå ihop. LÄS MER

 2. 2. Det!psykiska!hälsotillståndet!hos! könsstympade!kvinnor! : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessie Lindvall; Rebecca Kock; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem är företaget? : En studie om identitetsprocesser i en postmodern tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Lindvall; [2012]
  Nyckelord :företagsidentitet; organisational identity; reflexivitet; identitetsprocess; roll; idealisering; fasad; symbol; tillhörighet;

  Sammanfattning : Vår tid präglas av valmöjligheter, kunskap och reflexivitet där människans identitetsprocess tyck relatera till livsstilsplanering. Syftet för denna studie är att undersöka hur utvalda företag genom sina hemsidor uttrycker och presenterar en identitet kopplad till företaget. LÄS MER