Sökning: "Rebecca Lovell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Lovell.

 1. 1. Operationssjukvården i ett förändrat klimat - en kvalitativ intervjustudie om operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med hållbar utveckling.

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Lovell; Rebecca Lovén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Operationssjuksköterska; Operationsverksamhet; Hållbar utveckling; Infektionsprevention;

  Sammanfattning : Background: Climate change poses a threat to public health. Health care, which aims to promote health, contributes to a negative impact on the climate. The surgical ward is one of the most resource-intensive units in a hospital, which causes a negative impact on the environment due to its large use of materials and production of waste. LÄS MER

 2. 2. Att vara smittad med MRSA : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Frida Ericson; Rebecca Lovell; [2013]
  Nyckelord :MRSA; rädsla; bemötande; litteraturstudie; patienters upplevelser; kunskapsbrist; bristande hygienrutiner;

  Sammanfattning : Meticillinresistenta Stafylokockus aureus (MRSA) är resistenta stammar av den vanliga bakterien Stafylokockus aureus (S. aureus). MRSA upptäcktes första gången 1961 i England och har sedan dess brett ut sig över hela världen. LÄS MER