Sökning: "Rebecca Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rebecca Lundgren.

 1. 1. Det etablerade modeföretagets användning av Instagram - att skapa tilltalande innehåll

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecca Lundgren; Fanny Sundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innehållsmarknadsföring är ett begrepp som syftar på en strategi för att anpassa innehållet till målgruppens intresseområde, där målet är att skapa förtroende och driva försäljningen framåt. Enligt Clark på sociala mediekonsult förvaltningen lades det upp 94 miljoner bilder och videos dagligen på Instagram år 2018. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att vara bärare av MRSA

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecca Lundgren; Anna Östlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det finns regler, men finns hjärta? En kvalitativ studie om bidragstagares upplevelser av sin situation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elinore Hagman; Rebecca Lundgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syfte med denna uppsats var att undersöka hur bidragstagare upplever sin situation och hur de upplever bemötandet från samhället. Syftet var även att undersöka ifall det finns några skillnader i hur de blir bemötta och hur de önskar bli bemötta. LÄS MER

 4. 4. Mäns erfarenheter av livet med prostatacancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Larsson; Rebecca Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Coping; erfarenheter; kvalitativ; prostatacancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det är den vanligaste cancerformen hos män, över 9000 drabbas varje år. Faktorer som ökar risken att drabbas är en ohälsosam livsstil, hög ålder, ärftlighet och hormonell påverkan. LÄS MER

 5. 5. Elever och fiction : En studie av elevers val avböcker, spel och film ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Rebecca Karlsson; Sarah Lundgren; [2015]
  Nyckelord :genus; arbetsmetoder; lärare;

  Sammanfattning : Detta arbete har grundats i ett intresse för utvecklandet av nyare arbetsmetoder i klassrummet med inflytande av elevers val och åsikter. Arbetet har grundats i ett genusperspektiv då vi vill se hur valen kan både likna och skilja sig från varandra, beroende på kön. LÄS MER