Sökning: "Rebecca Markgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Markgren.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av ett överbeläggningsstopp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Markgren; Ida Brycke; [2019-08-16]
  Nyckelord :Överbeläggning; överbeläggningsstopp; etisk stress; omvårdnad; patientsäkerhet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Sverige har en hälso- och sjukvård av god kvalitet och tillgänglighet förekommer allt oftare idag en platsbrist i slutenvården med överbeläggningar som följd. Bidragande faktorer anses vara Sveriges ökande befolkning och att medellivslängden ökar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda individer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Simon Markgren; Rebecca Holm; [2015]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; sjuksköterskor; upplevelser; utbildning; hopp; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inom vården förekommer det negativa attityder mot individer med psykiatriska diagnoser. Särskilt utsatta är individer med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS). LÄS MER