Sökning: "Rebecca Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Rebecca Nilsson.

 1. 1. Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jaquline Nilsson; Rebecca Dahlstrand; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; en förskola för alla; förhållningssätt inkludering; läroplanen;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det är av intresse att undersöka pedagogernas förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd i relation till vad styrdokumenten säger. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i val vid upprättandet av redovisning : En studie utifrån individer från företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rebecca Vilén; Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Subtraktion blir addition? : En kvalitativ interventionsstudie med fokus på elevers upplevelser av subtraktionsberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Karlsson; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Subtraktion; indirekt addition; matematikundervisning; upplevelse; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka huruvida undervisning i indirekt addition har betydelse för elevers upplevelse och förståelse för subtraktion. Studien syftade även till att undersöka vilka strategier elever använder för att beräkna subtraktionsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisa Lexe; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Collaborative robot; robot; HRC; human-robot collaboration; collaboration; HRC task; assembly industry; industry; assembly; industry 4.0; Kollaborativ robot; robot; människa-robot samarbete; kollaborativ; monteringsindustrin; montering; industri 4.0;

  Sammanfattning : Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. LÄS MER

 5. 5. Subtraktion blir addition? : En systematisk litteraturstudie med fokus på att undersöka om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för elevers subtraktionsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Karlsson; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Invers; subtraktion; addition; matematikinlärning; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Studien undersöker om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för lågstadieelevers inlärning av subtraktion, samt vilka aspekter som påverkar förståelsen av sambandet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar används en systematisk litteraturstudie. LÄS MER