Sökning: "Rebecca Oldfield"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Oldfield.

 1. 1. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ studie om motivation hos yrkesarbetare och tjänstemän inom grundläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catherine Gewalli; Rebecca Oldfield; [2017]
  Nyckelord :motivation; arbetsmotivation; yrke; generationer; grundläggningsbranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet var att kartlägga motivationen hos yrkesarbetarna och tjänstemännen på ett grundläggningsföretag. Frågeställningen belyste skillnaden i motivationen beroende på vilken yrkestyp de har, vilken region de arbetar inom och vilken åldersgrupp, generation, de tillhör. LÄS MER