Sökning: "Rebecca Pihlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Pihlgren.

 1. 1. Gymnasielärares erfarenheter av undervisning om nya religiösa rörelser : En kvalitativ intervjustudie med sex gymnasielärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Pihlgren; [2020]
  Nyckelord :Nya religiösa rörelser; Undervisning; Livsvärld; Religionsundervisning; Intervjuer; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på intervjuer med sex gymnasielärare där syftet är att undersöka lärarnas erfarenheter när det kommer till att undervisa om nya religiösa rörelser på gymnasiet. Studien baseras på lärarnas erfarenheter och hur de beskriver hur det är att arbeta på gymnasiet med ämnet nya religiösa rörelser men också hur de själva definierar begreppet nya religiösa rörelser. LÄS MER

 2. 2. Hur beskrivs begreppet nya religiösa rörelser utifrån olika forskares perspektiv? : En begreppshistorisk studie – Vad är egentligen nya religiösa rörelser?

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Pihlgren; [2019]
  Nyckelord :Nya religiösa rörelser; sekt; begrepp; undervisning; karismatiskt ledarskap; ritualer;

  Sammanfattning : Denna studie avser en begreppshistorisk ansats där syftet är att undersöka vilka olika förståelser av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom forskningsfältet. Studien ser utifrån forskares perspektiv och beskrivning om hur begreppet nya religiösa rörelser har definierats. LÄS MER