Sökning: "Rebecca Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Rebecca Rosén.

 1. 1. En litteraturstudie om institutionsplacerade ungdomars hälsa samt betydande relationer under vårdperioden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca von Rosen; Kosovare Sadrijaj; [2020]
  Nyckelord :Avvikande beteende; Betydande relationer figurer; Ungdomar i riskzonen; Ungdomar på institution; Självkänsla;

  Sammanfattning : 6,3 % av Sveriges ungdomar i åldern 13 – 19 år anmäls varje år till socialtjänsten.Anmälningarna beror i första hand på att ungdomarna har uppvisat bland annatskolrelaterade problem eller ett kriminellt beteende. LÄS MER

 2. 2. A literature study on measurement methods for calculating the FeO activity in slag

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Rebecca Rosén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the time we live in, climate change is more important than ever. HYBRIT, formed bySSAB, LKAB, and Vattenfall, is an initiative set out to make the steel production fossil free, by developing a novel process that produce direct reduced iron (DRI) using hydrogen as reagent. Electric arc furnaces (EAF) will then be employed to melt the DRI. LÄS MER

 3. 3. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Den digitala paradoxen : En studie om vilken betydelse konsumentinriktade internettjänster har för bankernas sätt att bygga kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosen Karin; Tivendale Rebecca; Öhling Jonna; [2017]
  Nyckelord :Bank; internettjänster; kundrelationer; e-relationer; lojalitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse konsumentinriktade internettjänster har för bankernas sätt att bygga kundrelationer. Med det syftet som bakgrund formuleras följande forskningsfrågor med fokus på banksektorn: 1. LÄS MER

 5. 5. Attefallshus : hur ser utvecklingen ut?

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Rebecca Nilsson; Charlotta Rosén; [2017]
  Nyckelord :Attefall house; building-free measures; accessory dwelling; accessory building; starting clearance; final clearance; supervision;

  Sammanfattning : Den 2 juli 2014 genomfördes en lagändring angående bygglovsfria åtgärder. Ändringen innebar att bygglovsfritt byggande på 15 kvadratmeter skulle utökas till 25 kvadratmeter, s.k attefallshus enligt PBL 9:4 a. Tanken var att det skulle bli en smidigare process och att mindre bostäder skulle komma till snabbare när de inte kräver bygglov. LÄS MER