Sökning: "Rebecca Vikingsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Vikingsson.

 1. 1. Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecca Vikingsson; Somayeh Kazemi; [2020-09-15]
  Nyckelord :performativitetsteori; läroböcker i engelska; jämställdhet; kön genus; läroboksdialoger; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. LÄS MER

 2. 2. Siciliansk kultur och dialekt i översättning. En undersökning av kulturspecifika begrepp och dialekt i översättningarna av Andrea Camilleris "La forma dell’acqua" till engelska och svenska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rebecca Vikingsson; [2013-06-18]
  Nyckelord :översättning; kulturspecifika begrepp; dialekt; Andrea Camilleri; la forma dell acqua;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar några av de översättningsproblem som uppkommer vid överföringen av kultur och dialekt. Det material som ligger till grund för undersökningen är Andrea Camilleris "La forma dell'acqua", den svenska översättningen "Vattnets form" och den engelskspråkiga översättningen "The Shape of Water. LÄS MER