Sökning: "Rebecca Wigervall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Wigervall.

 1. 1. The Perception of Socio-Demographic Risk Factors in Residential Fires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emilia Wretman; Rebecca Wigervall; [2023]
  Nyckelord :Socio-demographic factors; social; factors; residential; fatal fires; inequality; perception; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, it is investigated how the general public and fire safety experts perceive the fire fatality risk of different socio-demographic factors in residential settings. Their perceptions were compared with how the socio-demographic factors correlate with the risk of fatal fires in residents in reality. LÄS MER

 2. 2. Överhörning via ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Rebecca Janson; Tomas Wigervall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet studerar överhörning av ljud via ventilationskanaler, det vill säga hur mycket ljud som transmitteras från ett rum till ett annat via ventilationen. En teoretisk beräkningsmodell tas fram för att sedan verifieras med mätningar. Skillnaden mellan resultaten från beräkningsmetoden och mätningarna. LÄS MER