Sökning: "Rebecca Winter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rebecca Winter.

 1. 1. Market potential for using demand response from heat pumps in multi-family buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rebecca Grill; [2018]
  Nyckelord :Demand response; electricity distribution; balance responsibility party; heat pump; balance market; mFRR; intraday; energy balance; electricity grid; förbrukningsflexibilitet;

  Sammanfattning : More renewable energy leads to higher energy imbalances in the Swedish electric power system. In the same time, the grid capacity is almost reached in some regions which requires an extension of the current grids or a reduction of the power consumption. LÄS MER

 2. 2. Domesticicty, Identity and Mental Illness in Jane Eyre and Rebecca from a feminist perspective

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Steve Cowan; [2017]
  Nyckelord :femininity; feminist; gender stereotyping; madness; gothic;

  Sammanfattning : This qualitative essay explores and compares women’s roles and identities in the gothic novels Rebecca and Jane Eyre. The investigation shall be a social critique on feminine ideals from a feminist perspective. LÄS MER

 3. 3. Aptitreglering och förekomst av magsår hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rebecca Wärnbring; [2013]
  Nyckelord :Leptin; Foderintag; Träning; Hösilage;

  Sammanfattning : För hästen i träning är det viktigt att den intagna energin matchar förlusterna av energi för att hästen ska kunna behålla sin energibalans. Ofta sägs att hästar i hår-dare träning tenderar att tappa aptiten och att hästar i träning kan ha svårt att mat-cha energiförlust mot energiintag. LÄS MER

 4. 4. Seeking Opinions Concerning... : - the Swedish Olympic Committee and its Trademarks

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Rebecca Arklöf; [2007]
  Nyckelord :brands; attitudes; brand equity; brand image; brand identity; attittude; brand;

  Sammanfattning : Background: In the XX Winter Olympics 2006 in Torino the Swedish Olympic Team succeeded by winning 14 medals. The best result that Sweden has ever made during a Winter Olympics. The happiness was shortly after mixed with disputes between the Swedish Olympic Committee and Swedish companies. LÄS MER

 5. 5. Vilja eller ork, vad är upplevelsens kärna? : En studie om vad som påverkar upplevelsen av friluftsliv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Gustafson; Anna Lindqvist; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien har varit att undersöka vad som påverkar upplevelsen av friluftsliv i fjällmiljö. Frågeställningar var: Vilken påverkan har motivationen på upplevelsen? Vilken påverkan har den fysiska arbetskapaciteten på upplevelsen? Metod De 51 studenter från Idrottshögskolan i Stockholm som vårterminen 2003 genomförde den obligatoriska kursen i vinterfriluftsliv deltog i studien som bestod av tre olika delar. LÄS MER