Sökning: "Rebecka Åhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Åhl.

  1. 1. The Superman Speaks and the Wonder Woman Keeps Quiet : Men and Women's Speech in Contemporary Superhero Movies

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Rebecka Åhl; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This qualitative study aims to investigate how gender is reflected through language in the two superhero movies Wonder Woman and Man of Steel. Emphasis is put on five linguistic markers that have been found to differ between female and male speakers. These markers are: amount of speech, interruptions, questions, minimal responses and hedges. LÄS MER