Sökning: "Rebecka Adin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Adin.

  1. 1. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER