Sökning: "Rebecka Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Rebecka Berglund.

 1. 1. ”SCHYSSTA VINER OCH ETT BRA HÄNG” En semiotisk bildanalys av kända svenska profilers alkoholreklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Berglund; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt 2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:19 999Nyckelord:Alkohol, reklam, semiotik, kändisar, Instagram och unga.Syfte:Att undersöka på vilket sätt svenska kända profiler marknadsför och porträtterar egenlanserad alkohol på Instagram. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers delaktighet i barns lek : En studie om vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som händer med leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie-Elén Berglund; Rebecka Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Barns lek; Delaktighet; Förskola; Pedagoger; Stödja; Störa; Träda in.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek. Detta harundersökts genom kvalitativa observationer, då vi studerat i vilka situationer pedagoger valt att trädain i barns lek och vad som då hänt med leken. Studien utfördes på fem förskolor, i två kommunermed barn i åldrarna 2-5 år. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta sjuka barn och deras föräldrar

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecka Berglund; Hanna Birkedahl; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; Barn på sjukhus; Föräldrar; Kommunikation; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Ett möte ger möjligheten att skapa en relation mellan barnet, föräldrarna och sjukvårdspersonalen på sjukhus. Därför bör sjuksköterskan i det första mötet vara vänlig, igenkännande, uppmärksam och lyssna på föräldrarna och barnet. LÄS MER

 4. 4. "Lär man sig något på fritids egentligen?" : En kvalitativ studie om lärandet på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Berglund; Dennis Claesson; [2015]
  Nyckelord :Fritidshem; informellt lärande; fritidspedagogik; lärande;

  Sammanfattning : BakgrundI läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011b) står det att omsorgen på fritidshemmet ska ha ett tydligt pedagogiskt innehåll som ska bidra till att skolans kunskapsmål uppnås. Detta ska ske på fritidshemmet genom praktiska, laborativa och utforskande moment (Pihlgren & Rohlin 2011). LÄS MER

 5. 5. Universitetsstudenters kostvanor : En tvärsnittsstudie om en grupp universitetstudenters upplevda kostvanor och kunskap i ämnet samt hur de upplever hälsotrenden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Berglund; [2015]
  Nyckelord :Diet; habits; health; nutrition; social media; university students; Sweden.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER