Sökning: "Rebecka Collin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Collin.

 1. 1. En nyckeltalsanalys för SAS schemaläggning av flygbesättningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Collin; Ilda Druskic; [2019]
  Nyckelord :SAS; examensarbete; flygbolag; nyckeltal; metodik; schemaläggning;

  Sammanfattning : Flygbranschen besitter stora innovativa kunskaper och är dessutom en väsentlig bransch för framtidens tekniska utveckling. För att flygbolagen ska kunna bedriva sin verksamhet finns det tre huvudaspekter som måste planeras och övervakas för att uppnå en operativ effektivitet. De tre aspekterna är: flygbesättning, flygplan och passagerare. LÄS MER

 2. 2. En intern analys av nuläget i ett småskaligt familjeföretag : Robertsons charkuteri AB

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lena Henningson; Rebecka Collin Karlsson; Jasmina Foric; [2012]
  Nyckelord :Intern analys; nuläge; Robertsons charkuteri; SWOT; TOWS; affärsidé; vision; SME; familjeföretag;

  Sammanfattning : De positiva interna aspekter som identifieras är: Förändringsbenägenhet inom ledningen, produktionens outnyttjade kapacitet, tillfredsställda anställda, möjlighet att påverka arbetssituationen, invanda mönster och rutiner, öppen attityd till utökning av personalstyrka ur ledningens perspektiv, positiv inställning till familjeföretagandet, tillit mellan familjemedlemmar, kunskap inom flera arbetsområden, möjligheten att fritt få uttrycka åsikter samt ansvarstagande. De negativa interna aspekter som identifieras är: bristande kännedom om företagsekonomiska termer, avsaknad av officiellt ansvarig person för produktionen, beslutsfattande utanför arbetstid, avsaknad av dynamik i diskussioner i styrelsen, likartade tankesätt, avsaknad av affärsidé och vision, uppfattning av att en vision inte är behövlig, avsaknad av gemensam uppfattning om företagets centrala verksamhet, bristande kommunikation samt kortsiktigt målperspektiv. LÄS MER