Sökning: "Rebecka Collin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecka Collin.

 1. 1. Kundengagemang i sociala medier: : En kvantitativ undersökning om hur Instagram skapar kundengagemang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens universitet

  Författare :Rebecka Frank; Cesanna Bergenrot; Cassandra Collin; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; Personalisering; Förtroende; Interaktion; Kundengagemang; Direkt engagemang; Indirekt engagemang.;

  Sammanfattning : Personlig respons och förtroende är viktiga faktorer för att kunder ska klicka´gilla´och handla från företaget. Personalisering påverkar köpbeslut och att kunden ska klicka ´gilla´ men har mindre inverkan på att dela och kommentera. Genom att svara på DM och kommentarer är viktigt för att bemöta kunden personligen. LÄS MER

 2. 2. USA och Nato - ett komplicerat förhållande : En fallstudie av förhållandet mellan USA och Nato under Joe Biden och Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Collin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper has researched the different national role conceptions of two American presidents, Donald Trump and Joe Biden, with the purpose of seeing how their national role conception of the USA could affect the relationship between the USA and NATO. The theory used in this paper is national role conception from an article written by K. J. Holsti. LÄS MER

 3. 3. En nyckeltalsanalys för SAS schemaläggning av flygbesättningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Collin; Ilda Druskic; [2019]
  Nyckelord :SAS; examensarbete; flygbolag; nyckeltal; metodik; schemaläggning;

  Sammanfattning : Flygbranschen besitter stora innovativa kunskaper och är dessutom en väsentlig bransch för framtidens tekniska utveckling. För att flygbolagen ska kunna bedriva sin verksamhet finns det tre huvudaspekter som måste planeras och övervakas för att uppnå en operativ effektivitet. De tre aspekterna är: flygbesättning, flygplan och passagerare. LÄS MER

 4. 4. En intern analys av nuläget i ett småskaligt familjeföretag : Robertsons charkuteri AB

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lena Henningson; Rebecka Collin Karlsson; Jasmina Foric; [2012]
  Nyckelord :Intern analys; nuläge; Robertsons charkuteri; SWOT; TOWS; affärsidé; vision; SME; familjeföretag;

  Sammanfattning : De positiva interna aspekter som identifieras är: Förändringsbenägenhet inom ledningen, produktionens outnyttjade kapacitet, tillfredsställda anställda, möjlighet att påverka arbetssituationen, invanda mönster och rutiner, öppen attityd till utökning av personalstyrka ur ledningens perspektiv, positiv inställning till familjeföretagandet, tillit mellan familjemedlemmar, kunskap inom flera arbetsområden, möjligheten att fritt få uttrycka åsikter samt ansvarstagande. De negativa interna aspekter som identifieras är: bristande kännedom om företagsekonomiska termer, avsaknad av officiellt ansvarig person för produktionen, beslutsfattande utanför arbetstid, avsaknad av dynamik i diskussioner i styrelsen, likartade tankesätt, avsaknad av affärsidé och vision, uppfattning av att en vision inte är behövlig, avsaknad av gemensam uppfattning om företagets centrala verksamhet, bristande kommunikation samt kortsiktigt målperspektiv. LÄS MER