Sökning: "Rebecka Dahlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Dahlström.

 1. 1. Den kvinnliga kameleonten : modets betydelse i identitetsskapande rollspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Rebecka Dahlström; Emma Malmberg; [2015]
  Nyckelord :identity construction.; personal shopping; women; lifestyle; rolls; identity; Existentialism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “The female chameleon –fashion's importance in identity creating roleplay” focuses on how women are encouraged by fashion- and lifestyle related materials to create different identities and roles in everyday life. In the first part of the analysis it answers how women create roles when they actively engage in the process by seeking advice via different media. LÄS MER

 2. 2. Hur kan ett område utvecklas till att bli en attraktiv plats att bo på?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Ana Jakesevic; Rebecka Dahlström; [2013]
  Nyckelord :Älmhult; Haganäs; bomässa; “livet hemma”; attraktivt område; arkitektur.;

  Sammanfattning : Hur kan ett område utvecklas till att bli en attraktiv plats att bo på? I examensarbetet besvaras denna fråga bland annat utifrån intervjuer med personer som på olika sätt har varit inblandade i de olika projekt och projekteringsplaner som diskuteras/berörs i arbetet och utifrån enkäter genomförda bland anställda på IKEA. Enkätstudien genomfördes ursprungligen med syfte att utreda anställdas inställning till IKEA och Älmhult. LÄS MER