Sökning: "Rebecka Eliasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecka Eliasson.

 1. 1. E-handelns framgångsfaktorer i integration med en ökad digitaliserad supply chain : En kvalitativ studie om e- handelsprocesser inom framgångsrika svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Eliasson; Simon Karlström; [2019]
  Nyckelord :supply chain management; kundrelation; e-handelns framgång; digital supply chain management;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har vuxit mer än någonsin de senaste åren och är något som även beräknas fortsätta att utvecklas. Ny teknologi och nya möjligheter dyker upp på marknaden och företag står inför skiftande trender hela tiden. LÄS MER

 2. 2. "Våga se, våga agera"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Eliasson; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :anmälningsplikt; barn; kvinnojour; kännetecken; processutvärdering; våld i hemmet;

  Sammanfattning : The current study is based on a collaboration with the Kvinnojouren Lund. The aim of the study is to make a process evaluation of the women's shelter project "Våga se, våga agera", which is an education aimed at preschools. LÄS MER

 3. 3. Öronakupunktur mot ångest och depression : En analys av behandling i grupp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Bergbom; Johanna Eliasson; [2013]
  Nyckelord :Acupuncture; anxiety; auricular acupuncture; depression; psychiatric.;

  Sammanfattning : Introduction: Anxiety and depression are common among patients enrolled in psychiatric outpatient care. Ear Acupuncture is an alternative form of treatment that has been shown to relieve anxiety and depression in previous studies. LÄS MER