Sökning: "Rebecka Engstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Engstrand.

 1. 1. Litteraturens känslor : En litteraturstudie om hur värdegrunden uppmärksammas i svenskundervisningen för årskurs F-3 genom textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Engstrand; Rebecka Wallgren; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; högläsning; textsamtal; etik; moral; empati; barnböcker; värderingar; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att belysa vad forskning säger om möjligheterna för värdegrundsarbete genom användandet av litteratur. Studiens fokus ligger på hur litteratur kan skapa samtalsmöjligheter som uppmärksammar värdegrundsfrågor i svenskundervisningen för grundskolans årskurser F-3. LÄS MER

 2. 2. Glossier : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Rebecka Engstrand; [2019]
  Nyckelord :beauty industry; charismatic capitalism; Consumption; marketing; Digitalization; Glossier; prosumer; user generated content; Online-to-Offline marketing; social media användare genererat innehåll; Digitaliseringen; Karismatiska kapitalism Konsumtion; marknadsföring; prosument; Online-to-Offline marknadsföring skönhetsindustrin; sociala media; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide the reader with knowledge of how the beauty industry is affected by digitalization, especially concerning marketing strategies and consumption practices. This thesis performs a case study of the company Glossier in order to examine what strategies they use to market and sell their products. LÄS MER