Sökning: "Rebecka Grimelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Grimelius.

  1. 1. Livskvalité hos personer med claudicatio intermittens : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Maria Anderfjärd; Rebecka Grimelius; [2016]
    Nyckelord :Claudicatio intermittens; KASAM; Livskvalité; Livsstilsförändring;

    Sammanfattning : Bakgrund: Claudicatio intermittens är en sjukdom som drabbar cirka tio procent av den äldre befolkningen i Sverige. Sjukdomens bakomliggande orsak är sjukliga förändringar och syrebrist i kärlen. LÄS MER