Sökning: "Rebecka Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Rebecka Gustafsson.

 1. 1. En likvärdig skola för alla.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Gustafsson Lagergren; [2020-02-28]
  Nyckelord :Likvärdig skola; socioekonomisk bakgrund; mellanstadielärare; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : I arbetet har svenska och sydafrikanska lärares uppfattningar undersökts, kopplat till hurelevens socioekonomiska bakgrund kan hota möjligheten att få ta del av en likvärdig skola ochhuruvida skolval påverkar skolans likvärdighet. Det har undersökts genom sexsemistrukturerade intervjuer som har utförts ansikte mot ansikte. LÄS MER

 2. 2. "Att motverka kränkningar i förskolan" : En undersökning om hur förskollärare beskriver det förebyggande arbetet med att förhindra kränkningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Andersen; Gustafsson Rebecka; [2020]
  Nyckelord :Förebyggande; Förskola; Förskollärare; Kränkning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete, med att förebygga kränkande beteende i förskolan mellan barnen. Genom semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare, skapas en bild av vad förskollärare anser att en kränkning kan vara bland barn. LÄS MER

 3. 3. The Usage of the Perspectives Comprising the BSC from the Family Firm’s Point of View : A Case Study Influenced by the Spirit of Gnosjö

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Johan Löfström; Rebecka Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Family Firm; BSC; Stewardship Theory; Gnosjö; SME;

  Sammanfattning : Even though family firms play a significant role in the economy, research regarding family firms is relatively new and is still an emerging field of study. Family firms possess specific characteristics distinguishing them from nonfamily firms. LÄS MER

 4. 4. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv - för en förbättrad patientdelaktighet

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecka Gustafsson; Camilla Spetz; [2017-12-27]
  Nyckelord :Quality of care; person-centered care; patient; participation;

  Sammanfattning : Introduction Today the health care system is more than ever, applied to ask what the patients wants. Thisis a new approach of how to deliver care. It is more than the outcome of care that matters. Therefore it isimportant that quality of care is seen from different perspectives, the patients as well as the healthorganization. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers delaktighet i barns lek : En studie om vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som händer med leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie-Elén Berglund; Rebecka Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Barns lek; Delaktighet; Förskola; Pedagoger; Stödja; Störa; Träda in.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek. Detta harundersökts genom kvalitativa observationer, då vi studerat i vilka situationer pedagoger valt att trädain i barns lek och vad som då hänt med leken. Studien utfördes på fem förskolor, i två kommunermed barn i åldrarna 2-5 år. LÄS MER