Sökning: "Rebecka Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Rebecka Gustafsson.

 1. 1. The Usage of the Perspectives Comprising the BSC from the Family Firm’s Point of View : A Case Study Influenced by the Spirit of Gnosjö

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Johan Löfström; Rebecka Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Family Firm; BSC; Stewardship Theory; Gnosjö; SME;

  Sammanfattning : Even though family firms play a significant role in the economy, research regarding family firms is relatively new and is still an emerging field of study. Family firms possess specific characteristics distinguishing them from nonfamily firms. LÄS MER

 2. 2. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv - för en förbättrad patientdelaktighet

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecka Gustafsson; Camilla Spetz; [2017-12-27]
  Nyckelord :Quality of care; person-centered care; patient; participation;

  Sammanfattning : Introduction Today the health care system is more than ever, applied to ask what the patients wants. Thisis a new approach of how to deliver care. It is more than the outcome of care that matters. Therefore it isimportant that quality of care is seen from different perspectives, the patients as well as the healthorganization. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers delaktighet i barns lek : En studie om vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som händer med leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie-Elén Berglund; Rebecka Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Barns lek; Delaktighet; Förskola; Pedagoger; Stödja; Störa; Träda in.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek. Detta harundersökts genom kvalitativa observationer, då vi studerat i vilka situationer pedagoger valt att trädain i barns lek och vad som då hänt med leken. Studien utfördes på fem förskolor, i två kommunermed barn i åldrarna 2-5 år. LÄS MER

 4. 4. "Man är ute och springer men man har fortfarande teknik" : ett utvecklingsarbete på fritidshemmet som kombinerar digitala verktyg med rörelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecka Hamn; Anita Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Fritidshem; Fysisk aktivitet; IKT; IT; iPad; Turf; iMovie; Charader; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att bidra till kunskap om hur det går att kombinera digitala verktyg med rörelse utifrån barns perspektiv samt utifrån ett barnperspektiv. Projektet genomfördes på ett fritidshem i södra Sverige. Arbetet riktade sig till de barn på fritidshemmet som gick i årskurs 3-5. LÄS MER

 5. 5. "Jag hatade matte", Vuxnas berättelser om sina upplevelser av skolämnet matematik. "I hated maths", Adults Narrations about their Experiences of the School Subject Mathematics.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; Livsberättelser; Matematiksvårigheter; Självbild; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: PISA (Skolverket, 2012) och TIMSS (Skolverket, 2011b) visar att svenska elever presterar på en lägre nivå i matematik vid internationella jämförelser med jämnåriga i andra länder, samtidigt som flera vuxna har en negativ inställning till matematik. Som matematiklärare och blivande specialpedagog med ett stort intresse för matematik uppkommer frågan; vad är det som gör att så många elever och vuxna har en negativ inställning till matematik? I det här arbetet undersöks frågan för att öka kunskapen inom matematik och specialpedagogik. LÄS MER