Sökning: "Rebecka Henriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecka Henriksson.

 1. 1. Metoo - en drivkraft till förändring? : En studie om två organisationers arbete mot sexuella trakasserier efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecka Henriksson; Julia Westfelt; [2019]
  Nyckelord :metoo; sexuella trakasserier; makt; kultur; jargong; kön;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur två olika företag arbetat mot sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet och om Metoo lett till eventuella förändringar inom företagen gällande det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier. Bakgrunden till detta är det globala Metoo-upprop som startade under hösten 2017 och som bland annat ledde till en mängd olika feministiska upprop i olika branscher som ville belysa sexuella trakasserier mot kvinnor på arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. Att se tillbaka innan man går framåt : Pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Henriksson; Linn Rörhed; [2017]
  Nyckelord :Dokumentation; pedagogisk dokumentation; reflektionsarbete; förskola;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att undersöka hur fem förskolor inom olika rektorsområden arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: Hur ser förekomsten av pedagogisk dokumentation ut i förskolor? Vilka arbetssätt förekommer och vilka arbetsmaterial används för pedagogisk dokumentation? samt I vilka syften används pedagogisk dokumentation?   Metoden för denna studie har varit kvalitativa intervjuer med fem förskollärare vilka har representerat sina respektive förskoleverksamheter. LÄS MER

 3. 3. En läkande lek : Digitala spel som stöd till ett barn i sorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Rebecka Carrasco Henriksson; [2016]
  Nyckelord :Psychology; games; serious games; game design; games for health; rehabilitation; grief; grieving process; parental loss; children; Psykologi; serious games; speldesign; spel för hälsan; rehabilitering; sorg; sorgeprocessen; föräldraförlust; barn;

  Sammanfattning : Games are a natural part of many people's everyday lives and have gone from being a divergent interest to become Sweden's biggest cultural export. As a result from this expansion, digital tools had to be further developed and through this progress these tools have reached new areas of usage, which has created new challenges for game developers. LÄS MER