Sökning: "Rebecka Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Rebecka Johansson.

 1. 1. Rum för diskussion? - En etnologisk undersökning av digitala diskussioner om feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Facebook; Online discussion; Orientation; Postfeminism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper examines discussions of feminism online and how participants orientate themselves in these. The specific case consists of a swedish separatist Facebook group for women and non-binary people. The group has over 100000 members and has a constant flow of activity where members interact with each other in different ways. LÄS MER

 2. 2. Anorexia nervosa : Familjers erfarenheter när en familjemedlem drabbas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Jakobsson; Rebecka Johansson; [2019]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Experiences; Family; Information; Anorexia nervosa; erfarenheter; familj; information;

  Sammanfattning : Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av avsiktlig viktnedgång. Sjukdomen är främst förekommande hos tjejer i tonåren eller unga kvinnor. När en familjemedlem insjuknar i anorexia nervosa drabbas även föräldrar och syskon. Fokus hamnar på sjukdomen och familjer upplever känslor som maktlöshet, oro, skuld och skam. LÄS MER

 3. 3. Firm founders adopted traits in their enterprises, and its effect on enterprise success in the different stages : A qualitative study that explores what traits are of significant value to adopt in birth, growth and maturity stages in an enterprise in Sweden 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ottilia Clewåker; Paulina Johansson; Rebecka Rundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The number of enterprises has grown throughout the past decades, where previous research emphasizes that the difficulties of succeeding as a self-employer is a fact. Today’s society is evolving towards a competitive market of self-employment, where traits play a bigger role through the whole process. LÄS MER

 4. 4. Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; feminism; postfeminism; digitala miljöer; sociala medier; memes; Reddit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. LÄS MER

 5. 5. Prissättning av läkemedel : En kvalitativ intervjustudie om hur läkemedelsföretag resonerar vid prissättning av läkemedel och vilka prissättningsstrategier som används

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecka Johansson; Moa Bergström; [2019]
  Nyckelord :Pharmaceutical industry; strategy; pricing; product life cycle; product portfolio; pharmaceutical pricing system; Läkemedelsindustrin; strategi; prissättning; produktlivscykel; produktportfölj; system för prissättning av läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Läkemedelsbranschen är en bransch som präglas av såväl höga framtagningskostnader som en påtagligt lång utvecklingsfas av läkemedel. Branschen står vidare inför en rad krav och regleringar från myndigheter som bland annat ger upphov till ett komplext prissättningssystem. LÄS MER