Sökning: "Rebecka Juréen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Juréen.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av yttre pudendusblockad postpartum : En intervjustudie med barnmorskor i förlossningsvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ajla Husić; Rebecka Juréen; [2022]
  Nyckelord :Inspection; Midwife; Postpartum; Pudendal Nerve Block; Suturing; Pudendusblockad; barnmorska; postpartum; inspektion; suturering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom förlossningsvården används en typ av bedövning kallad pudendusblockad (PDB). Denna bedövning kan administreras på två olika sätt; antingen genom så kallad inre eller yttre teknik. Den yttre tekniken introducerades 2015, dess praktiska för- och nackdelar är ännu inte utförligt dokumenterade i litteraturen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser i samband med att en patient avlider

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Johnsson; Rebecka Juréen; [2017]
  Nyckelord :döden; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige och ett stort antal av dessa dödsfall sker på sjukhus. Som sjuksköterska är det därför svårt att undvika mötet med döden och detta kan påverka sjuksköterskan både på det personliga och professionella planet. LÄS MER