Sökning: "Rebecka Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Rebecka Karlsson.

 1. 1. Interpersonella konflikter på arbetsplatsen : En kvantitativ studie om verksamma arbetstagares upplevda interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Karlsson; Rebecka Schloenzig; Mathilda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Interpersonal conflict; interpersonal relationships; well-being; supervisor support blue-collar workers; Interpersonell konflikt; interpersonella relationer; välmående; ledarskapsstöd verksamma arbetstagare.;

  Sammanfattning : Background: Interpersonal conflict may have a significant impact in organizations since blue collar-workers can spend time and effort on other things then their main duties. This can lead to less profitability for the organizations, that is why this is something worth exploring. LÄS MER

 2. 2. Compassion Fatigue : En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; compassion satisfaction; emergency; nurses; stress burnout; akutsjukvård; compassion fatigue; compassion satisfaction; sjuksköterska; stress utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag ett högt tempo inom akutsjukvård och sjuksköterskan förväntas vara mångkunnig genom göra snabba bedömningar, möta patienters lidande samt prioritera akuta patienter i en stressig arbetsmiljö. Att ständigt arbeta i en påfrestande arbetsmiljö med lidande patienter och ett högt arbetstempo kan bidra till att sjuksköterskan utvecklar compassion fatigue vilket innebär att empatiförmågan avtar. LÄS MER

 3. 3. Att öppna upp sitt hem för ensamkommande ungdomar : En studie om ideella familjehem, deras motiv och engagemang

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; voluntary foster care; civic engagement; moral motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Opening up your home to unaccompanied young refugees : A study about voluntary foster parents, their motives and commitment Migration politics in Sweden has shifted to a more restrictive stance in the past few years. Unaccompanied asylum-seeking minors are an especially vulnerable group that has been affected by this. LÄS MER

 4. 4. Livet är inte längre ändlöst- Livet med hjärtsvikt

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Karlsson; Cecilia Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att lära känna sin sexualitet efter behandling av gynekologisk cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Rebecka Karlsson; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :experience; gynecological cancer; patients’; sexual health; treatment; behandling; gynekologisk cancer; patienter; sexuell hälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 drabbades 2850 kvinnor av gynekologisk cancer. Det finns flertalet behandlingsstrategier där den vanligaste är kirurgi. Efter behandlingen kan många kvinnor befinna sig i ett lidande där den sexuella hälsan påverkas. Syfte: Att undersöka kvinnans upplevelse av sexuell hälsa efter behandling av gynekologisk cancer. LÄS MER