Sökning: "Rebecka Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Rebecka Larsson.

 1. 1. ”VI KAN JU VARA SKITBRA PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH INTE BARA FÖLJA LIKSOM MINIMUMNIVÅN”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Norrman; Susanna Larsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Delaktighet; Social inkludering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Samhällsplanering har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle med individer som upplever välmående, god hälsa och delaktighet. Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap fokuserar på hälsa och välmående utifrån delaktighet i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. COVID-19-pandemins effekter hos bostadsföretag : - har allt elände bidragit med något positivt?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Rebecka Jarl; Disa Larsson Rosander; [2022]
  Nyckelord :COVID-19-pandemic; rental property owners; effects; strategics; movement patterns; herd behaviour; increased cost; changes; lessens; COVID-19-pandemin; bostadsägare; effekter; strategier; flyttmönster; flockbeteende; ökade kostnader; förändringar; lärdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: COVID-19-pandemin har kommit att påverka hela samhället och även fastighetsägarna. På grund av alltmer hemmavarande kom hemmet att få nya användningsområden och en större betydelse vilket har resulterat i förändrade boendepreferenser. LÄS MER

 3. 3. Pathways to rural resilience : A case study analysis of a rural municipality’s response to the “refugee crisis”

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rebecka Larsson; [2022]
  Nyckelord :rural resilience; emotional citizenry; refugee migration; rural planning; local community;

  Sammanfattning : In 2015, more than 160.000 people sought asylum in Sweden, twice as many as the year before and a number that far exceeded the Swedish Migration Agency’s estimation. This event tested society’s resilience capacities, as several Swedish institutions’ had to cope and adapt to the situation. LÄS MER

 4. 4. Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Lindell; Ulf Larsson; Magnus Lundh; [2021]
  Nyckelord :IPO; Cornerstone-investerare; Förstadagsavkastning; BHAR; Nordiska marknaden; Cornerstone investor; Initial return; Nordic market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lägger cornerstone-investerarna pusslet? Seminariedatum: 14/01/2021 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ulf Larsson, Rebecka Lindell, Magnus Lundh Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden Syfte: Studiens syfte är att undersöka nordiska IPO:ers förstadagsavkastning och långsiktiga prestation. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida de valda faktorerna kan förklara förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar utvecklare med användbarhet i praktiken? : Webbutvecklares syn på användbarhet och användarcentrerad design

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Larsson; Tho Tran; [2021]
  Nyckelord :Användbarhet; användarcentrerad design; metoder för användarcentrerad design; IA;

  Sammanfattning : Internet and digital products such as websites, are used daily in people's lives. To meet customer demands and get happy and satisfied customers, as well as reaching the company’s financial goals, companies need to look closer to the usability of their digital products. LÄS MER