Sökning: "Rebecka Leth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Leth.

  1. 1. ALLA OFFER ÄR OSKYLDIGA OFFER - ELLER? : En kvalitativ innehållsanalys av hur brottsoffer gestaltas i media

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Noor Ali; Rebecka Leth; Fanny Strömberg; [2021]
    Nyckelord :media; ideal victims; crime victims; framing; content analysis.; media; ideala offer; brottsoffer; gestaltning; innehållsanalys.;

    Sammanfattning : The aim of this essay was to examine how crime victims are portrayed in the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. Previous research has shown that the media tends to focus on the dramatic aspect of a criminal incident, and the victim is often portrayed in a positive way and the perpetrator in a negative. LÄS MER